Bieńkowice - Sieraków - Dobczyce - Skrzynka - Kędzierzynka

z Bieńkowic do Dobczyc: 
6:05f, 7:15fs, 9:05fs, 11:30fs, 13:00fs, 14:10f, 15:40f

z Dobczyc do Kędzierzynki: 
6:25f, 7:35fs, 9:25fs, 11:50fs, 13:20fs, 14:30f, 16:00f

z Kędzierzynki do Dobczyc: 
6:40f, 8:10fs, 10:10fs, 12:05fs, 13:35fs, 14:50f, 16:20f

z Dobczyc do Bieńkowic: 
6:52f, 8:22fs, 10:22fs, 12:17fs, 13:47fs, 15:02f, 16:32f

f- kursuje w dni robocze, s – kursuje w sobotę